Λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Σε γρήγορα μεταβαλλόμενές συνθήκες όπως οι σημερινές, οι εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν στο υφιστάμενο περιβάλλον επιχειρήσεων και ελέγχου και παράλληλα να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν κινδύνους που απειλούν τη στρατηγική, την οικονομία και τη λειτουργία τους.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια αυτόνομη συμβουλευτική δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί για να προσθέσει αξία και να βελτιώσει τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος δεν έχει σχεδιαστεί για να διεκπεραιώνει επιχειρησιακές λειτουργίες αλλά για να συμβουλεύει την εταιρεία σχετικά με πιθανούς κινδύνους και να παρέχει πιθανές λύσεις σε αυτούς.

Η Yiallourides & Partners Ltd είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές σχετικά με κρίσιμους επιχειρηματικούς κινδύνους, να εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου και διαδικασίες συμμόρφωσης, να αναγνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές, να μειώνει το λειτουργικό κόστος και να εντοπίζει ευκαιρίες χαμηλού κόστους για αποτελεσματική βελτίωση.

 • Αξιολόγηση επιχειρηματικών διαδικασιών

Η ομάδα μας θα ελέγξει τις εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες της εταιρείας σας. Μετά από μια διεξοδική ανάλυση θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε εποικοδομητική κριτική και συστάσεις προκειμένου να βελτιώσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες και να τις καταστήσετε πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές.

 • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Εξωτερική ανάθεση- Εξωτερική ανάθεση υπηρεσίας η οποία παρέχεται μέσω μιας ειδικής, κεντρικής ομάδας εξυπηρέτησης πελατών και μιας εικονικής ομάδας που αποτελείται από ένα ευρύτερο δίκτυο ειδικών.

Συγχρηματοδότηση – Ρυθμίσεις συγχρηματοδότησης παρέχονται «κατά περίπτωση» προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένοι κίνδυνοι που προκύπτουν.

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή επιχειρηματικών διαδικασιών

Μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας να σχεδιάσει και να τυποποιήσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες της προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν εφαρμοστεί επαρκή μέτρα ελέγχου για την αποτροπή πιθανών κινδύνων.

 • Αξιολόγηση λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου
 • Μπορούμε να αξιολογήσουμε τη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου και να σας συμβουλεύσουμε ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό.  Η ανάγκη για μια προσέγγιση επικεντρωμένη στον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο επιτακτική καθώς κίνδυνοι οι οποίοι δεν έχουν διαχειριστεί σε έναν οργανισμό μπορούν να οδηγήσουν στη καταστροφή του.

Χρειάζεστε βοήθεια?

Επικοινωνήστε μαζί μας:


  Βελτίωση των λειτουργιών ενός οργανισμού.

  Συναφείς υπηρεσίες

  Υπηρεσίες ελέγχου

  Οι ελεγκτές, οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Φορολογικές Υπηρεσίες

  Η πολύ έμπειρη και εξαιρετικά τεχνική ομάδα του Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών προσφέρει μια ευρεία γκάμα φορολογικών συμβουλών για την προστασία του πλούτου σας.

  Προσλήψεις και μισθοδοσία

  Η πρόσληψη τοπικών υπαλλήλων μπορεί να είναι μια πολύ περίπλοκη και απογοητευτική διαδικασία, ειδικά όταν δεν είναι εξοικειωμένοι με τους τοπικούς νόμους και τους κανονισμούς εργασίας.