Λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Κυπριακή Υπηκοότητα μέσω Επένδυσης

Από τις 19 Μαρτίου 2014, σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο, οι μη Ευρωπαίοι πολίτες που επενδύουν στην οικονομία της Κύπρου έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν Κυπριακή (Ευρωπαϊκή) υπηκοότητα.

Το πρόγραμμα Κυπριακής υπηκοότητας προσφέρει το πιο απλό και αποτελεσματικό μέσο για την απόκτηση Ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα άμεσης υπηκοότητας της ΕΕ, καθώς δεν έχει απολύτως καμιά υποχρέωση κατοίκησης και τα διαβατήρια εκδίδονται σε μόλις 3 μήνες. Οι επενδυτές και οι οικογένειές τους μπορούν να αποκτήσουν πλήρη Ευρωπαϊκά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να ζουν και να εργάζονται άμεσα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ

Παγκόσμια Ιθαγένεια

Η διπλή υπηκοότητα συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο για το διεθνή φορολογικό σχεδιασμό και παρέχει οικονομικό απόρρητο για τον τραπεζικό τομέα και τις επενδύσεις. Επίσης, βελτιώνει την προσωπική ασφάλεια, επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία αλλά και την πρόσβαση στις βέλτιστες ευκαιρίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης.

Τον Μάρτιο του 2014 η Κύπρος άλλαξε τη νομοθεσία της και πλέον επιτρέπει στους ξένους επενδυτές να γίνουν Κύπριοι (Ε.Ε.) πολίτες και να αποκτήσουν κυπριακό διαβατήριο μέσω πολιτογράφησης, καθιστώντας την πιο προσιτή και οικονομικά συμφέρουσα επιλογή από ποτέ.

Πολίτης της ΕΕ είναι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την υπηκοότητα μιας χώρας της ΕΕ. Οι κάτοχοι διαβατηρίου της ΕΕ δικαιούνται να εισέλθουν, να μείνουν, να σπουδάσουν και να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Οι μη Κυπριακοί επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν την Κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση κατ’ εξαίρεση, βάσει των Νόμων περί Μητρώων 2002-2013.

Βασικά Στοιχεία:

 • Χρόνος αναμονής για την Υπηκοότητα: 3 μήνες
 • Απαιτήσεις διαμονής: Καμία
 • Στρατηγική εξόδου: 3 χρόνια
 • Επιλεξιμότητα: Όλες οι εθνικότητες
 • Ταξίδι χωρίς διαβατήριο: Σε 158 χώρες
 • Διπλή υπηκοότητα: Επιτρέπεται
 • Οικογένεια: Σύζυγος, εξαρτώμενα μέλη έως 28 ετών και γονείς κύριου επενδυτή
 • Φορολογικές συνέπειες: Καμία

Κινητικότητα - Σταθερότητα και ασφάλεια - Υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση - Φορολογία και Σχεδιασμός Διαδοχής - Επενδυτικές ευκαιρίες - Βελτιωμένη οικονομική ελευθερία

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Πληθώρα Πλεονεκτημάτων

Επενδυτικό Κριτήριο

Η Κυπριακή υπηκοότητα μπορεί να αποκτηθεί μέσω μιας ασφαλούς επένδυσης σε ακίνητα, με το οικονομικό κριτήριο να διαμορφώνεται ως εξής: Επένδυση 2 εκατομμυρίων € σε οικιστικά ακίνητα (η επένδυση μπορεί να είναι σε ένα ενιαίο ακίνητο ή σε χαρτοφυλάκιο).

Οι γονείς του κύριου επενδυτή μπορούν να συμπεριληφθούν στην αίτηση με την προϋπόθεση ότι θα αγοράσουν μόνιμη κατοικία αξίας τουλάχιστον 500.000 €. Το ποσό αυτό μπορεί να προστεθεί στην κύρια επένδυση, αν το επιθυμείτε.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η υπηκοότητα χορηγείται εντός τριών μηνών
 • Δεν απαιτείται φυσική παραμονή
 • Διαβατήρια χορηγούνται στον επενδυτή, στον/στην σύζυγο και στα εξαρτώμενα μέλη έως 28 ετών με την προϋπόθεση ότι απασχολούνται σε πρόγραμμα πλήρους εκπαίδευσης.
 • Η Κύπρος υποστηρίζει τη διπλή υπηκοότητα.
 • Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εθνικοτήτων.
 • Δεν υπάρχουν γλωσσικές, ιατρικές απαιτήσεις ή απαίτηση συνέντευξης.
 • Στρατηγική εξόδου μετά από 3 χρόνια
 • Η υπηκοότητα μεταβιβάζεται μέσω διαδοχής, αποτελώντας έτσι κληρονομιά για τις γενιές που θα ακολουθήσουν.
 • Δεν υπάρχουν φορολογικές επιβαρύνσεις εκτός κι αν επιλέξετε να γίνετε φορολογικός κάτοικος Κύπρου.
 • Καθαρή επένδυση, δεν απαιτείται δωρεά

BENEFITS OF CYPRUS EU CITIZENSHIP

 • Απεριόριστο δικαίωμα διαμονής, εργασίας, μετακίνησης και εκπαίδευσης οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Μετακίνηση χωρίς διαβατήριο σε 158 χώρες.
 • Ελεύθερο εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ, επιχειρηματική πρόσβαση σε 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ.
 • Η Κύπρος δεν έχει φόρο κληρονομιάς, έχει εξαιρετικά ευνοϊκή δομή φορολογίας εταιρειών και ένα κατανοητό δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.
 • Η Κύπρος αποτελεί ένα εξαιρετικό μέρος για να επισκεφθεί/ζήσει κανείς, έχει μια στρατηγική γεωγραφική θέση, προσφέρει εξαιρετικές παγκόσμιες συνδέσεις, έχει εξαιρετική υποδομή, ευχάριστο κλίμα και είναι εξαιρετικά σταθερή.
 • Θέσπιση και ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και αγαθών

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Η κύρια επένδυση μπορεί να πωληθεί μετά από τρία χρόνια. Ωστόσο, ο επενδυτής πρέπει πάντα να διατηρεί/αγοράζει ένα ακίνητο αξίας τουλάχιστον 500.000€ .

Ακίνητα που έχουν αγοραστεί έως και 3 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης για υπηκοότητα θα υπολογίζονται στην απαιτούμενη επένδυση.

 • Οι αιτούντες πρέπει να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο στη χώρα προέλευσης και στη χώρα διαμονής, εάν αυτές είναι διαφορετικές, και το όνομά τους δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων των οποίων η ιδιοκτησία έχει διαταχθεί να δεσμευθεί εντός της ΕΕ

Related Services

Company Formation

We put emphasis on advance planning and corporate governance consultancy prior to registering your company

Tax Services

Our well experienced and highly technical Tax Department team offers an extensive range of tax advisory services to safeguard your wealth.

Accounting

We provide high quality, affordable bookkeeping and accounting services so that you can spend more time doing what you do best, growing your business.