Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί πλέον μείζονος σημασίας αναγκαιότητα, η οποία θα πρέπει να συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και το νοικοκύρεμα των Τοπικών Αρχών με απώτερο σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους πολίτες.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.