Λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Πρόσληψη και διαχείριση Μισθοδοσίας

Η πρόσληψη τοπικών υπαλλήλων μπορεί να καταστεί πολύπλοκη και απογοητευτική διαδικασία, ειδικά όταν οι πελάτες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εργασίας. Η Yiallourides & Partners Ltd απαλλάσσει τους πελάτες της από το βάρος του να διαχειριστούν την πρόσληψη, τη μισθοδοσία και άλλα υπαλληλικά ζητήματα – αποδεσμεύοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, πολύτιμους πόρους και χρόνο ώστε να επικεντρωθούν στον πυρήνα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας και πρόσληψης προσωπικού ποικίλουν από τη διαχείριση βραχυπρόθεσμων συμβάσεων εργασίας μέχρι και την πλήρη διαχείριση τακτικής μισθοδοσίας.

 • Απρόσκοπτη και ασφαλής διαχείριση μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός παρακράτησης φόρου εισοδήματος
 • Διαχείριση συμβάσεων εργασίας
 • Έλεγχοι ποιότητας διαχείρισης
 • Γρήγορη επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Υπηρεσίες μετεγκατάστασης
 • Υπηρεσίες προσωρινής τοποθέτησης υπαλλήλων

Χρειάζεστε βοήθεια?

Επικοινωνήστε μαζί μας:


  Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προσλάβετε τους καλύτερους υπαλλήλους και να διαχειριστούμε τη μισθοδοσία τους

  Συναφείς υπηρεσίες

  Υπηρεσίες ΦΠΑ

  Η συμμόρφωση με τον ΦΠΑ είναι συχνά περίπλοκη υπόθεση, ιδίως όταν δραστηριοποιείται σε χώρες με διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς.

  Προσλήψεις και μισθοδοσία

  Η πρόσληψη τοπικών υπαλλήλων μπορεί να είναι μια πολύ περίπλοκη και απογοητευτική διαδικασία, ειδικά όταν δεν είναι εξοικειωμένοι με τους τοπικούς νόμους και τους κανονισμούς εργασίας.

  Υπηρεσίες ελέγχου

  Οι ελεγκτές, οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.