Λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Το πρόγραμμα για Υπηκόους Τρίτων Χωρών

Το πρόγραμμα Άδειας Διαμονής της Κύπρου προσφέρει σε υπηκόους τρίτων χωρών εγγυημένη άδεια διαμονής εντός 2 μηνών, μέσω μιας ενιαίας, ασφαλούς επένδυσης σε ακίνητα ύψους 300.000€. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για τον επενδυτή, τον/την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη έως 25 ετών καθώς και για τους γονείς του αιτούντος και του/της συζύγου του. Επιπλέον, οι άδειες ισχύουν για πάντα. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και μπορεί να ρυθμιστεί εξ αποστάσεως.

Η Yiallourides & Partners Ltd, μέσω του δικτύου αξιόπιστων συνεργατών της, είναι εξοικειωμένη με αυτήν τη διαδικασία και θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε την άδεια διαμονής σας.

 • Ποσοστό έγκρισης 100%
 • Οι άδειες εκδίδονται πολύ γρήγορα (από 3 εβδομάδες έως 2 μήνες)
 • Απλά κριτήρια όπως γλωσσική επάρκεια, πιστοποιητικά εκπαίδευσης και ιατρικές εξετάσεις δεν είναι απαραίτητα.
 • Απαιτείται μια μονοήμερη επίσκεψη, μία φορά κάθε δύο χρόνια.

Βασικά Σημεία:

 • Ελευθερία για ελεύθερη διαμονή στην Κύπρο
 • Μόνιμη διαμονή για εσάς και για τα εξαρτώμενα μέλη έως 25 ετών
 • Οι άδειες που εκδίδονται για εσάς και για τα εξαρτώμενα μέλη ισχύουν για πάντα και δεν απαιτείται ανανέωση.
 • Παρέχει πολιτική διασφάλισης για το μέλλον
 • Σας δίνει τη δυνατότητα να είστε ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης στην Κύπρο
 • Σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια – – Σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύετε με ευκολία σε ολόκληρη την Ευρώπη
 • Σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη πρώτης κατηγορίας και στην εκπαίδευση
 • Απαιτείται μια ασφαλής επένδυση σε ακίνητα ύψους 300.000€ ευρώ
 • Η διαδικασία και οι απαιτήσεις είναι πολύ απλές και η άδεια εγγυημένα θα εκδοθεί εντός 2 μηνών
 • Έχει ποσοστό έγκρισης 100%

Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε

Θα σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα για την απόκτηση Άδειας Μόνιμης Διαμονής στην Κύπρο:

 • Συμβουλευτική σχετικά με τις απαιτήσεις της αίτησης
 • Διεξοδική εξέταση των ιδιαιτεροτήτων της περίπτωσης σας
 • Εκτέλεση όλων των προκαταρκτικών ελέγχων με τις αρμόδιες αρχές
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία και σύνταξη εγγράφων
 • Επανεξέταση της αίτησης πριν από την υποβολή της στις αρμόδιες αρχές.
 • Υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες αρχές
 • Παρακολούθηση και μετέπειτα παρακολούθηση της κατάστασης της αίτησης

Οι άδειες ισχύουν για πάντα

Related Services

Internal Audit

An independent consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations and to execute company activities.

Compliance Services

Based on industry best practice, including regulatory reporting, meeting anti-money laundering requirements.

Accounting

We provide high quality, affordable bookkeeping and accounting services so that you can spend more time doing what you do best, growing your business.